hero eyecatcher

Pravne informacije

Važna obavijest:

Želimo vas obavijestiti da će naš resort biti potpuno privatiziran od 11. do 19. svibnja 2024. Tijekom ovog razdoblja, ekskluzivan pristup svim sadržajima, pogodnostima, zabavi i programima u resortu bit će rezerviran isključivo za naše klijente privatnih događanja. Kao rezultat toga, redovne usluge resorta neće biti dostupne općoj javnosti tijekom ovog vremena. Ispričavamo se zbog mogućih neugodnosti i cijenimo vaše razumijevanje.

1. PODACI O DRUŠTVU

DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, turistička agencija
Na Moru 1, Orašac, 20235, Hrvatska
Poslovna banka:
Erste & Steiermärkische bank d.d, Jadranski trg 3a, Rijeka, SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR1624020061500014821.
Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 090010587
OIB: 40198223665
KOD:
PDV identifikacijski broj: HR40198223665
Temeljni kapital: 101.390.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Zdenko Leko i Rolf Hans Köhler, predsjednik Nadzornog odbora: Lili Bao

Turistička agencija DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, turistička agencija
Kontakt turističke agencije: tel.: +385 20 361 500, fax. : +385 20 361 501
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:
Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb
e-mail: [email protected]

2. OPĆENITO

2.1. Društvo DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, turistička agencija (dalje u tekstu: Društvo) pridržava pravo ukloniti podatke o bilo kojem smještaju s ove web stranice iz bilo kojeg razloga, i to bez ikakve obavijesti korisniku ove web stranice (dalje u tekstu: Korisnik), te Društvo nije odgovorno za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak koji može proizaći iz takve nedostupnosti.
2.2. Društvo nije odgovorno za neispravnosti ili omaške na web stranici, kao niti za bilo kakav gubitak ili štetu pretrpljenu od strane Korisnika kao posljedica nedostupnosti web stranice ili bilo kakve uporabe web stranice ili njenog sadržaja, uključujući bilo kakvu štetu nastalu na računalu Korisnika, te bilo kakav neposredan, posredan ili posljedičan gubitak ili gubitak podataka.
2.3. Društvo nije odgovorno Korisniku za kvar bilo kakve opreme, sustava za obradu podataka ili linka za prijenos, te nije odgovorno Korisniku za bilo koje posljedice potencijalnog pada web stranice.
2.4. Web stranica je postavljena sukladno principu „po viđenju“ (engl. „as is“), te Korisnik prima na znanje činjenicu da web stranica, unatoč svim razumnim mjerama i nastojanjima Društva, može sadržavati bug-ove, neispravnosti i druge probleme uključujući, ali se ne ograničavajući na, računalne viruse (unatoč postavljenoj antivirusnoj zaštiti) ili bilo što drugo što može uzrokovati kontaminaciju ili uništenje bilo koje vrste, a što može uzrokovati kvarove u sistemu. Društvo će u svakom slučaju poduzeti sve razumne napore kako bi ispravilo neispravnosti i omaške u najkraćem mogućem roku nakon što o istima zaprimi obavijest na [email protected].
2.5. Osobe koje postavljaju reklamne materijale iz vanjskih izvora i drugi sličan sadržaj na web stranicu odgovorne su osigurati da je sav takav pruženi sadržaj koji se integrira na web stranicu sukladan sa svim primjenjivim propisima, te Društvo nije ni u kojem slučaju odgovorno za bilo kakve neispravnosti ili netočnosti koje se mogu pojaviti pri takvom sadržaju. Svi vanjski linkovi (hiperlinkovi na web stranice trećih osoba) pruženi su radi pogodnosti Korisnika, te Društvo ni na koji način ne odgovara za sadržaj web stranica trećih osoba niti za korištenje istih.

3. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

3.1. Informacije o proizvodima i uslugama s ove web stranice, kao i svi opisi, dimenzije, reference na stanje ili drugi detalji pruženi su u dobroj vjeri, te se smatraju točnima u trenutku njihovog postavljanja.
3.2 Unatoč svim razumnim naporima koji se ulažu kako bi sve informacije dostupne na web stranici bile točne u svakom trenutku, razumljivo je da se u nekim slučajevima mogu dogoditi odstupanja od istoga.
3.3 Društvo nije odgovorno za bilo kakve neispravnosti ili omaške, te pridržava pravo u svakom trenutku mijenjati, ukloniti ili modificirati bilo koje aspekte ove web stranice bez ikakve prethodne obavijesti.
3.4. Društvo zadržava pravo obustaviti ili izmijeniti datume i vrijeme otvaranja sadržaja resorta, zabavnog programa te drugih programa i usluga bez prethodne najave.

4. AUTORSKA PRAVA I ŽIGOVI

4.1. Sadržaj ove web stranice (kao što su fotografije, dizajni, ponude i logotipovi) čine autorsko pravo Društva. Navedeno time podliježe zaštiti autorskih prava i ne smije se kopirati, reproducirati, izdavati, distribuirati ili mijenjati u bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog pristanka Društva.
4.2. Žigovi koji su korišteni na ovoj web stranici vlasništvo su njihovih nositelja.

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

5.1. Društvo pruža svoje usluge sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka i svim primjenjivim nacionalnim propisima za zaštitu osobnih podataka, te čini sve kako bi svi osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju bili zaštićeni.
5.2. Molimo da pregledate Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka u svrhu informiranja o tome koje osobne podatke Društvo prikuplja i obrađuje, kao i o svim pravima ispitanika koji proizlaze iz navedenog, zajedno s načinom i postupkom ostvarivanja tih prava.
5.3. Za daljnje informacije u vezi svih aspekata sukladnosti Društva s GDPR-om i svim drugim primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, molimo da pregledate Politiku zaštite osobnih podataka Društva.

6. VIŠA SILA

6.1. Društvo nije odgovorno u slučaju kada je izvršenje obveza Društva spriječeno ili pod utjecajem (bilo na posredan ili neposredan način) više sile ili bilo kakvih drugih okolnosti koje su izvan kontrole Društva uključujući, ali se ne ograničavajući na, poplave, potres, ekstremne vremenske uvjete, prirodne katastrofe ili druge događaje uzrokovane silom prirode, terorističke napade, požar, pad električne mreže ili dovoda plina, vode ili drugih komunalija, strojnog pogona, računala, osobnih vozila ili uništenja građevinskih struktura.

7. ZAŠTITA POTROŠAČA

7.1. Svaki gost ima pravo uložiti pisani prigovor ako su ponuđene usluge nekvalitetno izvršene odnosno ako su usluge uplaćene a nisu izvršene. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije prigovor podnosi zasebno, te je gost dužan surađivati s osobljem u dobroj vjeri u svrhu otklanjanja uzroka prigovora.
7.2. Postupak prigovora jest takav da je gost dužan odmah na recepciji reklamirati neodgovarajuću uslugu ili o tome obavijestiti Društvo putem e-maila: [email protected] ili poštom: Na Moru 1, 20235 Orašac, Dubrovnik, Hrvatska. Društvo će pisanim putem potvrditi primitak prigovora te odgovoriti na isti u roku od 15 dana od dana njegovog zaprimanja.
7.3. Osim navedenog, u slučaju namjere rješavanja potrošačkih sporova online moguće je koristiti se Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Navedenoj platformi kao i svim drugim potrebnim informacijama možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr

8. OSTALO

8.1. Ponuda cjelokupnog smještaja je podložna PDV-u i svim drugim primjenjivim porezima.
8.2. Tumačenje, primjena i sve pravne posljedice korištenja ove web stranice su podložni propisima Republike Hrvatske. Hrvatski sudovi imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova koji mogu proizaći iz ranije navedenog.
8.3. Društvo je ovlašteno mijenjati bilo koji dio i specifikaciju svih ranije navedenih članaka u bilo koje doba i bez ikakve prethodne obavijesti.
8.4. Sve informacije pružene od strane Korisnika na ovoj web stranici nisu vidljive trećim osobama. Kada Korisnik odluči izvršiti uplatu, sve informacije prolaze 128bit enkripciju sukladno SSL-u (Secure Socket Layer). SSL se naširoko koristi radi pouzdanosti i pruža jednu od najviših razina zaštite podataka.

Ostanite u toku

Pretplatite se na naš newsletter i saznajte novosti, najave i posebne ponude